Generowanie dokumentów podatkowych

Ostatnim etapem obsługi raportu KPiR jest wygenerowanie dokumentów podatkowych. Należy to robić na sam koniec miesiąca. W momencie, gdy jesteśmy pewni że dodane zostały wszystkie przychody oraz rozchody, a dokument ubezpieczeniowy jest już wygenerowany. Jednakże nie ma czym się przejmować, ponieważ system będzie tego pilnować i w razie jak wykryje jakiś brak lub nadmiar, poinformuje użytkownika o tym fakcie.
Za generowanie dokumentów podatkowych rozumie się:
- wygenerowanie dokumentu zaliczki na podatek dochodowy PIT-5
- w razie, jeśli jesteś płatnikiem VAT to również dokumentu VAT-7.


Jak wyliczany jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy obliczany jest jedynie na podstawie dokumentów dodanych do raportu KPiR. Możliwe jest usunięcie dowolnego dokumentu z pozycji raportu w razie potrzeby i nie zostanie on uwzględniony podczas wyliczania podatku.
Koszty odliczane są od podatku dochodowego zgodnie z ustawionymi preferencjami firmy na zasadach ogólnych 18/32% lub liniowo 19%.
Ponadto zależnie od bycia płatnikiem VAT, podatek dochodowy liczony jest od kwot netto lub w przeciwnym razie od kwot brutto.
Ostatecznie, do kosztów doliczane jest ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Według ustawy możliwe jest dodanie ubezpieczenia społecznego w całości jako koszt firmy (czyli odlicza się 18/19%) a ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć w wysokości 7,75% licząc od podstawy wymiaru, gdzie ubezpieczenie zdrowotne to 9% podstawy wymiaru. Jest to jednak nadal możliwość odliczenia ok 86% kwoty ubezpieczenia zdrowotnego od podatku dochodowego.
Wszystkie te pozycje zostaną wyszczególnione w Księga > Dokumenty Podatkowe.

Co jeśli zapomnę dodać dokumentu sprzedaży lub zakupu?

Nie mniej jednak operację generowania dokumentów podatkowych można wycofać lub powtórzyć w dowolnym momencie, więc jeśli o czymś zapomnimy to nie ma najmniejszego problemu. Można dodać dokument zakupu lub sprzedaży oraz uruchomić operację dodawania pozycji w raporcie. W tym momencie system wykryje wygenerowane już dokumenty podatkowe i zapyta, czy je usunąć i dodać nowe pozycje. Po czym można wygenerować od nowa dokumenty podatkowe.
Komentarze
Nie napisano jeszcze komentarza.
Napisz komentarz...
Copyright © 2011-2021 by Gorpyr